Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy<<< wstecz

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA

Dodano: 2022-06-24 07:06:02 Czytano: 110
KURS NA STOPIEŃ NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA.

Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ

jest etapem w uzyskiwaniu pełnych

uprawnień instruktorskich i został opracowany

z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca.
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ :

1) ukończony 18.  r.ż.,
2) posiadanie co najmniej średniego wykształcenie,
3) posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
4) zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
5) posiadanie umiejętność pływania, potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
UPRAWNIENIA :
Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:
1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego patentu włącznie, pod nadzorem KWŻ,
2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

OTWARCIE KURSU :
4 sierpnia 2022r. godz. 18.00 Przystań Toruń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A

Informacje :
Kom. 605745335