Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy<<< wstecz

57. Długodystansowe Regaty na Wiśle 2022

Dodano: 2022-07-26 22:47:01 Czytano: 288
57. Długodystansowe Regaty na Wiśle 2022

                    pod patronatem

         Związku Miast Nadwiślańskich

                

               / GALERIA ZDJĘĆ /

           / FESTIWAL WISŁY 2022 /

                                                                                        / ZAWIADOMIENIE O REGATACH /

                                                                                    
    / ZGŁOSZENIE DO REGAT
                                     
                                                                                            / KOMUNIKAT nr 1 /
 57. Długodystansowe Regaty na Wiśle 2022 pod patronatem Związku Miast Nadwiślańskich

I. Cel Regat
Kontynuacja wieloletniej tradycji, datującej się od 1936 roku, rozgrywania regat na rzece Wiśle.
Długodystansowe Regaty Żeglarskie przyczyniają się do odwrócenia naszych miast
                                    „TWARZĄ DO WISŁY”
Impreza ma charakter otwarty. Organizatorzy dostosowali podział klas do potrzeb żeglarzy jachtów
wyczynowych oraz wszystkich typów jednostek turystycznych. W regatach uczestniczyć może każda
jednostka pływająca.

II. Organizatorzy
1. Toruński Okręgowy Związek Żeglarski.
2. Klub CUMA.
3. Współorganizatorzy:
1/ Miasto Toruń,
2/ Urząd Miasta Nieszawa,
3/ Nadwiślańska Organizacja Turystyczna.

III. Baza Regat
1. Przystań Wodna na Wiśle - Włocławek ul. Piwna 1.
2. Przystań promowa w Nieszawie.
3. Przystań w Toruniu przy ul. J. Popiełuszki 1A.

IV. Sposób przeprowadzenia Regat
1. Podczas regat prowadzona będzie klasyfikacja etapowa oraz klasyfikacja ogólna / suma punktów
z poszczególnych etapów /. Regaty zostaną przeprowadzone na podstawie zawiadomieniem o regatach
i instrukcji żeglugi - w klasach:
1/ jachty otwarto pokładowe:
- klasa Omega,
- klasa Puck,
- klasa Wolna,
2/ jachty turystyczne kabinowe:
- klasa do 6 m,
- klasa powyżej 6 m,
3/ klasa Samorządowa - Puck,
UWAGA: nowa klasa zostanie otwarta pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 5 jednostek z danej klasy,
4/ pozostałe jednostki pływające / kajaki, łodzie motorowe, łodzie wiosłowe itp. ./.
2. Punktacja - za zdobycie pierwszego miejsca w poszczególnych etapach zwycięzca klasy otrzymuje liczbę
punktów, która jest równoznaczna z liczbą uczestników w danej klasie; za drugie miejsce punkty w wysokości
– liczba uczestników minus 1, itd.
Liczba pkt. / suma pkt. ze wszystkich etapów, w których uczestniczyli zawodnicy / na mecie regat w Toruniu,
będzie decydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.
3. Do regat można przystąpić na każdym etapie. Przy zgłoszeniu należy zadeklarować w ilu etapach będzie
uczestniczyła załoga lub uczestnik w klasach jednoosobowych.
4. Regaty w poszczególnych klasach:
1/ zostaną rozegrane, jeżeli będą uczestniczyły w nich jednostki z danej klasy, w ilości co najmniej 5,
2/ istnieje możliwość utworzenia dodatkowych klas w trakcie dwóch etapów,
3/ jednostki zgłaszające się w 2. etapie – bez względu na ilość- mogą być dołączane do istniejących już klas.
5. Regaty zostały podzielone na dwa etapy:
1/ etap I 13.08.2022r. - trasa: Włocławek – Nieszawa - biorą udział wszystkie zgłoszone jednostki,
2/ etap II 14.08.2022r. – trasa: Nieszawa – Toruń biorą udział wszystkie zgłoszone jednostki
+ klasa Samorządowa.
UWAGA!
W sytuacji niesprzyjającego poziomu wody Wisły, trasa regat może być zmieniona.

V. Uczestnictwo
1. Jako sternik w regatach może uczestniczyć osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
jachtu. W klasach otwarto pokładowych obowiązuje liczebność załogi, wynikająca z przepisów klasowych;
w klasach turystycznych - kabinowych minimum dwie osoby.
2. Zgłoszenia do regat, wyłącznie na obowiązujących drukach, przyjmować będzie Komisja Regatowa (KR):
1/ Włocławek – Port ul. Piwna 1
12.08.2022r. /piątek/ godz. 15.00 – 20.00 - wszystkie klasy,
13.08.2022r. /sobota/ godz. 09.00 - 11.00 - wszystkie klasy,
2/ Nieszawa - Przystań promowa
14.08.2022r. / niedziela / godz. 08.00 – 10.00 - wszystkie klasy,

VI. Wpisowe
1. Wpisowe do regat - dwa etapy:
1/ od jachtu i sternika / łącznie / - 80 zł
2/ od każdego załoganta - 60 zł
3/ pozostałe jednostki pływające - 60 zł
2.Wpisowe za jeden etap:

1/ od jachtu i sternika / łącznie / - 60 zł
2/ od każdego załoganta - 30 zł
3/ pozostałe jednostki pływające - 30 zł
/ Wpłaty możliwe na konto TOZŻ : 86 1160 2202 0000 0000 5530 5552 / - należy dokładnie opisać przelew.

VII. Informacje organizacyjne
12.06.2018r. / piątek /
godz. 15.00 – 20.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
Koncerty szantowe – Scena Główna Festiwalu Wisły:
15.30 – Kapitan Thorn
18.00 – Jacek Słupkowski
19.45 – Ryczące dwudziestki
21.30 – Pyrates ( Holandia )
Etap I
13.08.2022r. (sobota )
godz. 09.00 – 11.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
11.00 - 11.30 Odprawa sterników i służb ratowniczych
11.30 Otwarcie I etapu regat - Włocławek
12.30 Start do I etapu regat - zgodnie z instrukcją żeglugi
15.00 Planowane przybycie pierwszych załóg do Nieszawy
Ognisko żeglarskie
Etap II
14.08.2022r. (niedziela )

10.00 - 10.30 Odprawa sterników i służb ratowniczych
11.00 Start do II etapu regat Nieszawa - Toruń
15.00 Planowane przybycie pierwszych załóg do Torunia
Biesiada żeglarska, wieczór szant / posiłek – talon /
18.30 Ogłoszenie wyników
19.00 Koncert zespołu „Własny Port”
Zakończenie Regat

VIII. Informacje dodatkowe !!!
1. Sprzęt /jachty/ i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie / YC, OC /.
2. Organizator umożliwia zgłoszenia przez stronę internetową http: www. tozz.org.pl
/ zakładka regaty na Wiśle/ - do 10.08.2022r.
3. Noclegi dla załóg jachtów organizowane we własnym zakresie.
1/ w Nieszawie nocleg zorganizowany przez organizatora / ilość miejsc ograniczona /,
2/ we Włocławku można rozstawić namioty,
3/ jeżeli będzie potrzebna pomoc w organizacji noclegu, prosimy o kontakt telefoniczny .
4. Dźwig - w zależności od zapotrzebowania –przy zgłoszeniu kilku jednostek, zostanie zamówiony na
przystań.
5. Dostęp do slipów - Włocławek, Nieszawa, Toruń.
6. Możliwy CZARTER jachtów PUCK.
7. NAGRODY:
1/ wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia 57. REGAT na WIŚLE z lokacją
miejsca w swojej klasie,
2/ puchary dla 3 pierwszych jednostek w poszczególnych klasach,
3/ losowana NAGRODA GŁÓWNA: bon o wartości 1000,00 zł do realizacji w sklepie
żeglarskim. W losowaniu biorą udział przedstawiciele załóg, którzy ukończyli regaty
/ dwa etapy /,
4/ losowane upominki od współorganizatorów i sponsorów imprezy,
5/ puchar dla zwycięzcy klasy Samorządowej.
6/ puchar Prezesa Ligii Morskiej i Rzecznej dla załogi, która najszybciej pokona trasę regat /
dwa etapy/.
8. Warunki uczestnictwa w losowaniu nagród:
1/ umieszczenie (przed startem i utrzymanie do końca imprezy ) na zgłoszonej jednostce,
dostarczonych przez organizatorów symboli współorganizatorów, sponsorów,
2/ samodzielne ukończenie regat w czasie regulaminowym /potwierdzenie KR/ ,
3/ cumowanie jednostki w wyznaczonym miejscu / potwierdzone przez bosmana /,
4/ wrzucenie wypełnionego kuponu zgłoszeniowego do pojemnika na kupony,
5/ obecność sternika i całej załogi podczas losowania; w przypadku nieobecności
przeprowadzone zostanie kolejne losowanie.
9. Uczestnik zgłaszając się, wyraża zgodę na wykorzystania swojego wizerunku w celach promocyjnych
oraz przetwarzanie danych osobowych, podanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia regat.
10. Kontakt
Komandor Regat: Zbigniew Bączkiewicz
- kom.722171431
- e-mail : biuro@tozz.org.pl