Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy<<< wstecz

Kurs na stopień Nauczyciel Żeglowania

Dodano: 2023-03-20 10:16:02 Czytano: 90
Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca.
UPRAWNIENIA:
Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:
1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia
na stopnie żeglarskie do posiadanego patentu włącznie, pod nadzorem KWŻ,
2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach
indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ:
1) ukończony 18. r.ż.,
2) posiadanie co najmniej średniego wykształcenie,
3) posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
4) zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i umiejętności
manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na
patent żeglarza jachtowego,
5) posiadanie umiejętność pływania, potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo
oświadczeniem własnym.

OTWARCIE KURSU:
17 kwietnia 2023r. godz. 18.00 Przystań Toruń,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A
Informacje :
Kom. 605745335