Regaty na Wiśle
Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

PartnerzyInformacje

  1. Sprzęt (jachty) i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie /YC, OC/

Jak obliczyć prześwit pod mostem ?

Lp Obiekt Prześwit od WWŻ
1 Most autostradowy Toruń 944
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1046
3 Most kolejowy Toruń 785
3 Most drogowy (stary) Toruń 517

WWŻ to najwyższy poziom wody umożliwiający żeglugę i wynosi na Wiśle - 720, w dniu 22 maja 2015 stan wody wynosi 228. Różnicę pomiędzy WWŻ a stanem faktycznym dodajemy do wartości z tabeli i otrzymujemy:

Lp Obiekt Prześwit na dzień 22.05.15
1 Most autostradowy Toruń 1436
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1538
3 Most kolejowy Toruń 1277
3 Most drogowy (stary) Toruń 1009

Wysokość max. Omegi to 845 a więc przy dzisiejszym stanie wody można swobodnie dopłynąć do przystani AZS w Toruniu.
Stany wody są podawane na http://www.pogodynka.pl/hydro/wisla/