Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy
Toruński Okręgowy Związek Żeglarski

87- 100 Toruń ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax (56) 622 80 12

NIP: 956-167-44-04
KRS: 0000023866

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartki 16.00 - 20.00


Do Biura TOZŻ:
biuro@tozz.org.pl

Do Prezesa TOZŻ:Zarządzający treścią -