Menu

Toruński Okręgowy Związek
Żeglarski

87- 100 Toruń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1
Przystań Toruń, pokój 222

tel./fax 56 622 80 12
E-mail: biuro@tozz.org.pl

Nr konta:
86 1160 2202 0000 0000 5530 5552

Dni i godziny pracy Biura TOZŻ -
czwartek 16:30 - 20:00

Partnerzy
TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIE OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW Toruńsko-Włocławskie Okręgowe Kolegium Sędziów z siedzibą przy TOZŻ w Toruniu.
Kontakt e-mail:  twoks2012@gmail.com

Skład Zarządu T-WOKS:

Anna Kocurek - Przewodnicząca - atrabala@gmail.com tel. 608126667 nr lic. 743 kl. II
Andrzej Steidinger - V-ce Przew. trener45@gmail.com tel. 500025597 nr lic. 324 kl. II

Członkowie:
Micha Kadukowski - mkadukowski@op.pl tel. 604054663 nr lic. 518 kl. I
Zbigniew Kacprzak - zbyszek-kacprzak@o2.pl tel. 697701481 nr lic. 538 kl. II 
Rafał Kinczewski - rafikk14@wp.pl tel. 664229843 nr lic. 736 kl. II

Druki i dokumenty do pobrania:

Materiały dla sędziów sportowych PZŻ są dostępne na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego pod adresem:

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/kolegium-sedziow/